Logo

Instagram Facebook Instagram

Logo

Cultuur Zwitserland

De naam van Zwitserland komt van Schwyz, een van de drie oprichtende kantons. De naam Helvetia is afgeleid van een Keltische stam genaamd Helvetians die zich in de tweede eeuw voor Christus in de regio vestigde. Zwitserland is een federatie van zesentwintig staten genaamd kantons (zes worden beschouwd als halve kantons). Er zijn vier taalgebieden: Duitstalig (in het noorden, midden en oosten), Franstalig (in het westen), Italiaans (in het zuiden), en Romaans sprekend (een klein gebied in het zuidoosten) . Deze diversiteit maakt de kwestie van een nationale cultuur een terugkerend probleem. Locatie en geografie.

Zwitserland is 41.290 vierkante kilometer groot en vormt een overgangspunt tussen Noord- en Zuid-Europa en tussen Germaanse en Latijnse culturen. De fysieke omgeving wordt gekenmerkt door een bergketen (de Jura), een dicht verstedelijkt plateau en het Alpen-bereik, dat een barrière vormt naar het zuiden. De hoofdstad, Bern, bevindt zich in het midden van het land. Het werd gekozen over Zürich en Luzern vanwege de nabijheid van de Franstalige regio. Het is ook de hoofdstad van het Duitstalige kanton Bern, dat een Franstalige wijk omvat. Bern had 127.469 inwoners in 1996, terwijl Zürich, de economische hoofdstad, 343.869 inwoners had. Demografie.

De bevolking in 1998 was 7.118.000; het is meer dan verdrievoudigd sinds 1815, toen de grenzen werden gevestigd. Het geboortecijfer is sinds het einde van de negentiende eeuw afgenomen, maar immigratie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de bevolking. Sinds de Tweede Wereldoorlog en na een lange traditie van emigratie, werd Zwitserland een immigratiebestemming vanwege de snelle economische ontwikkeling, en heeft het een van de hoogste percentages buitenlanders in Europa (19,4 procent van de bevolking in 1998). 37 procent van de buitenlanders woont echter al meer dan tien jaar in het land en 22 procent werd geboren in Zwitserland. Volgens de volkstelling van 1990 woont 71,6 procent van de bevolking in de Duitstalige regio, 23,2 procent in de Franstalige regio, meer dan 4 procent in de Italiaans-sprekende regio, en iets minder dan één procent in de Romansh-sprekende regio.

cultuu rin zwitserland

Taalkundige aansluiting

Het gebruik van de Duitse taal gaat terug tot de vroege middeleeuwen, toen de Alamanen landen binnendrongen waar Romaanse talen aan het ontstaan waren. De dominantie van het Duits in Zwitserland is verminderd door de tweetaligheid van het Duitstalige gebied, waar zowel standaard Duitse als Zwitserse Duitse dialecten worden gebruikt. Deze dialecten hebben een hoog maatschappelijk prestige onder Zwitserse Duitsers, ongeacht het opleidingsniveau of de sociale klasse, omdat ze Zwitserse Duitsers onderscheiden van Duitsers. Zwitserse Duitsers voelen zich vaak niet op hun gemak als ze standaard Duits spreken; ze geven er vaak de voorkeur aan om Frans te spreken wanneer ze communiceren met leden van de Franstalige minderheid. Omdat de stichtingskantons Duitstalig waren, kwam de kwestie van meertaligheid pas in de negentiende eeuw aan de orde, toen de Franstalige kantons en de Italiaans sprekende Ticino zich bij de confederatie voegden. In 1848 verklaarde de federale grondwet: "Duits, Frans, Italiaans en Romeins zijn de nationale talen van Zwitserland, Duits, Frans en Italiaans zijn de officiële talen van de Confederatie." Pas in 1998 voerde de confederatie een taalkundig beleid in, waarbij het beginsel van het quadrilinguism (vier talen) en de noodzaak om het Romaans en het Italiaans te bevorderen, werd bevestigd. Ondanks de kantonale verschillen in het onderwijssysteem, leren alle studenten minstens één van de andere nationale talen. Meertaligheid is echter een realiteit voor slechts een minderheid van de bevolking (28 procent in 1990).

Website door BlueBird Media 2021 | Disclaimer | Privacy